Hlavní vstup na pozemek je ze severozápadní strany parcely. Ta je oddělena od místní komunikace vstupní branou, která definuje nástupní plochu a nabízí prostor k zaparkování vozidla. Příjezdová komunikace na pozemku je umístěna tak, aby nebyla pohledově exponována při výhledu ze stavby směrem na golfový resort. Komunikace mírně stoupá od vstupu na pozemek směrem na jih, kde se nachází dvě parkovací místa a poté zatáčí směrem k objektu a je zakončena vjezdem do garáže a odstavnou plochou před hlavním vstupem. V podzemním podlaží se nachází provozovna prodejny vína Le Bouquet s kanceláří, manipulačním prostorem, skladovacím prostorem a místností pro degustaci s hygienickým zázemím. Tyto prostory byly dle požadavků investora umístěny a dispozičně vyřešeny tak, aby je bylo možné opticky i provozně oddělit od soukromé části. Je ale zachována dobrá dostupnost a v případě potřeby i funkční propojení se soukromou části podzemního podlaží. Tato část podzemního podlaží je od soukromé části oddělena skladem zahradní techniky a garáží. Hlavní vstup do soukromé části se nachází na severní fasádě objektu. Na zádveří navazuje vstupní hala, která slouží jako filtr mezi exteriérem i interiérem. Ze vstupní haly jsou přístupné další skladovací prostory domu, úklidová místnost, technické zázemí budovy, prádelna a relaxační prostory fitness a wellness, které se do jižní zahrady propisují formou zeleného amfiteátru. Pomocí točitého schodiště a výtahu je hala dále napojena na hlavní obytný prostor v úrovni nadzemního podlaží. Tento prostor je pomocí uzavřených jader členěný na jednotlivé zóny a navíc nabírá na soukromí přes pracovnu a jídelnu směrem na východ, kde je zakončen jádrem oddělující obytný prostor od ložnice. Toto jádro zahrnuje koupelnu a šatnu. Další dvě jádra zahrnují kuchyni, která se nachází mezí hlavním obytným prostorem a jídelnou, a úklidovou místnost spolu s toaletou a výtahem. Na hlavní obytný prostor vily navazuje krytá terasa, která odděluje pokoje pro hosty s vlastní vstupní halou a koupelnami. Tím je dosaženo požadované míry soukromí a nezávislosti obyvatel rekreačního objektu.